CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

CHÍNH SÁCH GỬI TRẢ

Toàn bộ hàng hóa được chúng tôi cung cấp hoặc sửa chữa đều đã được kiểm thử đầy đủ và đóng gói cẩn trọng trước khi vận chuyển, bao gồm cả việc sử dụng túi/bọc chống tĩnh điện khi cần thiết. Nếu chúng tôi không nhận được thông tin từ bạn, trong vòng 03 ngày kể từ khi giao hàng, về bất kỳ vấn đề nào với sản phẩm, chúng tôi ngầm hiểu bạn đã nhận sản phẩm trong tình trạng hoạt động tốt và không gặp vấn đề gì.

Nếu bạn muốn gửi trả lại một sản phẩm vì bất kỳ lý do nào, bạn cần thông báo cho chúng tôi trong vòng 03 ngày kể từ khi giao hàng. Sau đó, bạn có thêm 03 ngày để gửi trả sản phẩm, với đầy đủ tài liệu và bao bì để chúng tôi đánh giá/kiểm tra.

Chúng tôi sẽ chỉ xác nhận việc gửi trả một sản phẩm trong những trường hợp sau:

SẢN PHẨM LỖI KHI BẠN NHẬN ĐƯỢC

Chúng tôi cung cấp và bảo hành sản phẩm của mình trọn theo hãng sản xuất đối với toàn bộ sản phẩm mới. Đối với dịch vụ sửa chữa hay thiết bị yêu cầu khác chúng tôi bảo hành từ 3 đến 12 tháng tùy theo dịch vụ và sản phẩm. Vì vậy, nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào trong thời gian bảo hành kể từ ngày giao hàng, vui lòng liên hệ tới hotline 24/7 của chúng tôi để được giải quyết kịp thời.

Vui lòng tham khảo trang bảo hành của chúng tôi để biết các điều kiện và điều khoản đầy đủ.

SẢN PHẨM KHÔNG ĐÚNG

Nếu bạn nhận được sản phẩm không đúng với yêu cầu, bạn nên liên hệ với chúng tôi trong vòng 03 ngày để gửi trả.

Nếu bạn muốn gửi trả một sản phẩm vì bất kỳ lý do nào ngoài những lý do kể trên, chúng tôi cần được thông báo về việc gửi trả và lý do trong vòng 03 ngày kể từ khi bạn nhận được sản phẩm. Bạn sau đó sẽ có thêm 03 ngày để gửi trả lại sản phẩm trong tình trạng và bao bì ban đầu để chúng tôi có thể tiến hành bán lại sản phẩm đó ngay lập tức. Việc gửi trả trong tình huống này sẽ được thỏa thuận giữa hai bên.


Chính sách gửi trả không áp dụng đối với phần mềm và những sản phẩm được sản xuất đặc biệt