Bộ lưu điện UPS APC

Bộ lưu điện (UPS) APC cung cấp khả năng bảo vệ nguồn điện, trong điều kiện nguồn điện không ổn định, đảm bảo kết nối ổn định, vào những thời điểm quan trọng nhất.Bộ lưu điện UPS APC

UPS APC được phát triển và cung cấp nhiều dòng khác nhau đáp ứng nhu cầu bảo vệ và ổn định nguồn điện cho máy tính và thiết bị ngoại vi, hệ thống sever mạng, trung tâm dữ liệu, và các ứng dụng đặc biệt khác tùy thuộc yêu cầu hệ thống.

Các sản phẩm bộ lưu điện APC

UPS APC phát triển các dòng sản phẩm tiêu biểu sau:

Bộ lưu điện APC Easy UPS 

Phát triển cho máy tính và thiết bị ngoại vi, phù hợp với thiết bị máy tính văn phòng nhỏ, hoặc gia đình.

  • Công suất từ 650VA đến 3000VA điện áp input, output 230V, các mã cơ bản sau: BV500I-MS, BV650I-MS, BVX700LI-GR, BVX700LUI-GR, BVX700LUI-MS, SMV750I, SMV750I-GR, SMV750I-MS, BV800I-MS, BVX900LI-MS, BVX900LI-GR, SMV1000I-MS, BV1000I-MS, SMV1000I, SMV1000I-GR, BVX1200LI-GR, BVX1200LI-MS, SMV1500AI-MS, SMV1500AI-GR, SMV1500AI, BVX1600LI-GR, SMV2000AI, SMV2000AI-MS, SMV2000AI-GR, BVX2200LI-GR, SMV3000AI, SMV3000AI-GR, SMV3000AI-MS

Bộ lưu điện APC Back-UPS

Được phát triển như là pin dự phòng cho nguồn điện, trong trường hợp mất điện. cung cấp nguồn điện ổn định cho mạng và máy tính, và bảo vệ thiết bị trong các trường hợp, nguồn điện không ổn định, bảo vệ chống sét lan truyền.

  • Các mã cơ bản sau: BK350EI, BR500CI-AS, BK500EI, BX625CI-MS, BK650-AS, BX750MI-MS, BX750MI-GR, BX950MI-MS, BX950MI-GR, BX1200MI-GR, BX1200MI-MS, BX1200MI-AR, BX1600MI-MS, BX1600MI-GR, BX2200MI-GR, BX2200MI-MS.

UPS APC Back-UPS Pro

  • BR650MI, BR900MI, BR1200SI, BR1300MI, BR1500GI, BR1600MI, BR1600SI, BR24BPG.

Bộ lưu điện APC Easy UPS On-Line

  • Mã cơ bản SRV1KRI, SRV1KRILRK, SRV1KRIRK, SRV1KIL, SRVPM1KIL, SRV1KRIL, SRV1KI, SRVPM1KRIL. SRVPM2KIL, SRVPM2KRIL, SRV2KI. SRV2KRILRK, SRV2KRIRK, SRV2KRI, SRV2KRIL, SRV2KIL, SRV3KRILRK, SRV3KI, SRV3KRIRK, SRV3KIL, SRVPM3KIL, SRVPM3KRIL, SRV3KRI. SRV3KRIL. SRV6KRI, SRVPM6KRI, SRVPM6KRIL, SRV6KRIRK, SRV6KRIL, SRV6KI, SRVPM6KIL, SRV6KIL, SRV6KRILRK, SRV10KRIRK. SRV10KRI, SRVPM10KRI, SRV10KIL, SRV10KRILRK, SRV10KRIL, SRV10KI, SRVPM10KIL, SRV011, SRVRK1. SRV36RLBP-9A, SRVSMB001, SRVRK2, SRV72RLBP-9A, SRV240RLBP-9A

Bộ lưu điện APC Smart-UPS

  • Mã cơ bản: SC420I, SC450RMI1U, SCL500RMI1UC, SCL500RMI1UNC, SC620I, SMT750RMI2UNC, SMT750IC, SMT750RMI2UC, SMTL750RMI2UC, SMX750I. SMX1000I, SMTL1000RMI2UC, SMT1000RMI2UC, SMC1000I-2UC, SMC1000IC, SMT1000IC, SUM1500RMXLI2U, SMTL1500RMI3UC, SMT1500RMI2UNC, SMT1500RMI2UC, SMC1500I-2UC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMT1500IC, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC2000I, SMX2200HV, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMT2200RMI2UNC, SMT2200RMI2UC, SMX2200HVNC, SMT3000IC, SMC3000RMI2U, SMC3000I, SMX3000RMHV2U, SMT3000RMI2UC, SMX3000HVNC, SMX3000RMHV2UNC, SMX3000HV, SUA5000RMI5U.

UPS APC Smart-UPS On-Line

  • Các mã cơ bản: SRT1000RMXLI-NC, SRTL1000RMXLI-NC, SURT1000XLI-NC, SURT1000RMXLI-NC, SRT1000XLA, SURT1000RMXLI, SRT1000XLI, SRT1000RMXLI, SRC1KI, SRTL1000RMXLI, SURT1000XLI, SRT1500XLI, SRTL1500RMXLI, SRT1500RMXLI, SRT1500XLA, SRC2KI, SRT2200XLI, SRT2200RMXLI, SRC3000XLI. SRT3000XLI, SRT5KXLI, SURT6000XLI, SRT6KXLI, SRT6KRMXLI, SRT8KRMXLI, SRT8KXLI, SRTG8KXLI, SRVPM10KRIL, SURT10000XLI, SRVPM10KRIL, SRT10KRMXLI, SRT10KXLI

Ngoài ra còn một số loại UPS cho ứng dụng đặc biệt, và phụ kiện như Pin thay thế, Bypass Panels.

–  Catalog UPS APC Easy UPS 1 Ph Online

–  Catalog bộ lưu điện APC Smart-UPS On-Line

– Manual Easy UPS

–  User Manual Smart-UPS 3000-5000-6000 VA

– Manual Easy UPS On-Line SRV

Quý khách quan tâm đến sản phẩm vui lòng liên hệ theo thông tin để được hỗ trợ tốt

Công Ty TNHH Thiết Bị Tự Động Hóa Phúc Thịnh

Hotline:  0901879122 (Zalo)

Bộ lưu điện APC

APC SC620I

Bộ lưu điện APC

APC SCL500RMI1UC

Bộ lưu điện APC

APC SCL500RMI1UNC

Bộ lưu điện APC

APC Smart-UPS SC420I

Bộ lưu điện APC

APC SMC1000I-2UC

Bộ lưu điện APC

APC SMC1000IC

Bộ lưu điện APC

APC SMC1500I-2UC

Bộ lưu điện APC

APC SMC1500IC

Bộ lưu điện APC

APC SMC2000I

Bộ lưu điện APC

APC SMC2000I-2U

Bộ lưu điện APC

APC SMC3000I

Bộ lưu điện APC

APC SMC3000RMI2U

Bộ lưu điện APC

APC SMT1000IC

Bộ lưu điện APC

APC SMT1000RMI2UC

Bộ lưu điện APC

APC SMT1500IC

Bộ lưu điện APC

APC SMT1500RMI2UC

Bộ lưu điện APC

APC SMT1500RMI2UNC

Bộ lưu điện APC

APC SMT2200IC

Bộ lưu điện APC

APC SMT2200RMI2UNC

Bộ lưu điện APC

APC SMT3000IC

Bộ lưu điện APC

APC SMT3000RMI2UC

Bộ lưu điện APC

APC SMT750IC

Bộ lưu điện APC

APC SMT750RMI2UC

Bộ lưu điện APC

APC SMT750RMI2UNC

Bộ lưu điện APC

APC SMTL1000RMI2UC

Bộ lưu điện APC

APC SMTL1500RMI3UC

Bộ lưu điện APC

APC SMTL750RMI2UC

Bộ lưu điện APC

APC SMX1000I

Bộ lưu điện APC

APC SMX1500RMI2U

Bộ lưu điện APC

APC SMX2200HV

Bộ lưu điện APC

APC SMX2200HVNC

Bộ lưu điện APC

APC SMX3000HV

Bộ lưu điện APC

APC SMX3000HVNC

Bộ lưu điện APC

APC SMX3000RMHV2U

Bộ lưu điện APC

APC SMX3000RMHV2UNC