Thiết bị Solar cho hệ thống điện mặt trời

Thiết bị solar cho hệ thống điện mặt trời. Một hệ thống điện mặt trời ngoài các thiết bị chính là các tấm Pin, bộ inverter, thì còn một số phụ kiện khác để hoàn thành hệ thống như, tủ AC, DC, các thiết bị trong tủ,…

Phụ kiện solar
Phụ kiện solar

Các phụ kiện trong tủ điện AC, DC solar không có nhiều, chỉ chiếm một phần nhỏ trong hệ thống. Xong để chọn được thiết bị phù hợp với yêu cầu công trình thì cũng nhiều loại và nhiều lựa chọn. Mục đích chọn thiết bị vừa đảm bảo hệ thống có chất lượng tốt nhưng cũng tiết kiệm chi phí. Chọn phụ kiện phù hợp yêu cầu công trình.

Một số loại phụ kiện cho hệ thống điện mặt trời.

Tủ điện AC, DC

Tủ điện AC, DC thường là các tủ điện nhựa kín nước có IP65, tùy công suất của hệ để chọn tủ phù hợp, thường là các dạng 9,12,18,24,36 modul.

Tủ điện Solar
Tủ điện Solar

Hoặc có thể chọn tủ điện rỗng, tủ điện kết hợp cả AC và DC trong một

Tủ điện Hensel, tủ điện nhựa IP65

Thiết bị phụ kiện solar

Thiết bị phụ kiện solar phần điện thường có chống sét AC, DC, MCB AC, chống sét DC. Cầu chì DC, jack nối MC4, cầu đấu dây,…

Phụ kiện solar đa dạng chủng loại, phù hợp yêu cầu khách hàng

Thiết bị Solar

Cầu dao DC 2P

Thiết bị Solar

Cầu dao DC 4P

Thiết bị Solar

Dây DC Leader

Thiết bị Solar

MCB DC 1000V

Thiết bị Solar

MCB DC 1000V 16A

Thiết bị Solar

MCB DC 1000V 20A

Thiết bị Solar

MCB DC 1000V 25A

Thiết bị Solar

MCB DC 1000V 32A