AC70-T3-055G/075P – Biến tần Veichi

Sản phẩm: Biến tần VEICHI

Mã sản phẩm: AC70-T3-055G/075P

Hãng sản xuất: VEICHI

Bảo hành: 2 năm