AC70-T3-220G/250P – Biến Tần Veichi

Sản phẩm: Biến tần VEICHI

Mã sản phẩm: AC70-T3-220G/250P

Hãng sản xuất: VEICHI

Bảo hành: 2 năm