AC70-T3-315G/355P – Biến Tần Veichi

Sản phẩm: Biến tần VEICHI

Mã sản phẩm: VeichiAC70-T3-315G/355P

Hãng sản xuất: VEICHI

Bảo hành: 2 năm