AC70-T3-7R5G/011P – Biến tần Veichi

Sản phẩm: Biến tần VEICHI

Mã sản phẩm:AC70-T3-7R5G/011P

Hãng sản xuất: VEICHI

Bảo hành: 2 năm