ACS-AP-W

Sản phẩm: Màn hình biến tần ABB

Hãng sản xuất: ABB

Mã sản phẩm: ACS-AP-W, màn hình có Bluetooth

Mô tả: Màn hình biến tần ACS580, ACS380, phụ kiện biến tần, cáp, card truyền thông,…