Biến tần kín nước SU65IP-22G/30P-4T

Sản phẩm: Biến tần SUMO

Mã sản phẩm: SU65IP-22G/30P-4T

Hãng sản xuất: SUMO

Bảo hành: 18 tháng