CDPI-01

Sản phẩm: Màn hình biến tần ABB

Hãng sản xuất: ABB

Mã sản phẩm: CDPI-01

Mô tả: Phụ kiện biến tần, cáp, card truyền thông,…