FR-A7ND Mitsubishi

Sản phẩm: Card DeviceNetTM

Hãng sản xuất: MITSUBISHI

Mã sản phẩm: FR-A7ND

Mô tả: Card truyền thông DeviceNetTM tương thích với các loại biến tần FR-A700, FR-F700(P), FR-E700