FR100-2S-1.5B-H

Sản phẩm: Biến tần FRECON

Mã sản phẩm: RF100-S2-1.5B-H

Hãng sản xuất: FRECON

Mô tả: Biến tần Frecon 1.5kw (2hp) vào 1 pha 220v, ra 1 pha 220v hoặc 3 pha 220v