GD200A-LED-KY1

Sản phẩm: Màn hình biến tần

Mã sản phẩm: GD200A-LED-KY1

Hãng sản xuất: INVT