HMIGXU3512 – HMI Schneider

Sản phẩm: Màn hình HMI 

Mã hàng: HMIGXU3512

Hãng sản xuất: Schneider

Bảo hành: 1 năm