MD810-20M4T45G100-INT

Sản phẩm: Servo Inovance

Model: MD810-20M4T45G100-INT

Mô tả: Servo Inovance MD810-20M4T45G100-INT. Hiệu suất cao và tin cậy, chế độ điều khiển tốc độ, vị trí và moment xoán thông qua Pulse/Analog, và EtherCAT. Tối ưu hóa hiêu quả máy

Vui lòng gọi 0901 879 122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn