MS1H1-10B30CB-A330Z

Sản phẩm: Motor Servo Inovance

Model: MS1H1-10B30CB-A330Z

Mô tả: Servo Inovance MS1H1-10B30CB-A330Z. Hiệu suất cao và tin cậy, chế độ điều khiển tốc độ, vị trí và moment xoán thông qua Pulse/Analog, và EtherCAT. Tối ưu hóa hiêu quả máy

Vui lòng gọi 0901 879 122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn