PSR16-600-11

Sản phẩm: Khởi động mềm ABB

Mã hàng: PSR16-600-11

Hãng sản xuất: ABB

Bảo hành: 1 năm