SV660AT026I-INT

Sản phẩm: Servo Inovance

Model: SV660AT026I-INT

Mô tả: Servo Inovance SV660AT026I-INT. Hiệu suất cao và tin cậy, chế độ điều khiển tốc độ, vị trí và moment xoán thông qua Pulse/Analog, và EtherCAT. Tối ưu hóa hiêu quả máy

Vui lòng gọi 0901 879 122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn