AC70-T3-018G/022P – Biến tần Veichi

Sản phẩm: Biến tần VEICHI

Mã sản phẩm: AC70-T3-018G/022P

Hãng sản xuất: VEICHI

Bảo hành: 2 năm