AC70-S2-R40G – Biến tần Veichi

Sản phẩm: Biến tần VEICHI

Mã sản phẩm: AC70-S2-R40G

Hãng sản xuất: VEICHI

Bảo hành: 2 năm