AC70-T3-1R5G/2R2P – Biến tần veichi

Sản phẩm: Biến tần VEICHI AC70-T3-1R5G/2R2P

Mã sản phẩm: AC70-T3-1R5G/2R2P

Hãng sản xuất: VEICHI

Bảo hành: 2 năm