AC70-S2-1R5G – Biến tần Veichi

Sản phẩm: Biến tần VEICHI AC70-S2-1R5G

Mã sản phẩm: AC70-S2-1R5G

Hãng sản xuất: VEICHI

Bảo hành: 2 năm