AC70-T3-2R2G/004P – Biến tần veichi

Sản phẩm: Biến tần VEICHI

Mã sản phẩm: AC70-T3-2R2G/004P

Hãng sản xuất: VEICHI

Bảo hành: 2 năm