FEIP-21

Sản phẩm: Ethernet/IP adapter module

Hãng sản xuất: ABB

Mã sản phẩm: FEIP-21

Mô tả: Tương thích với các loại biến tần ACS380; ACH580; ACQ580; ACS580; ACS850; ACS880