Phụ kiện biến tần ABB

Phụ kiện biến tần ABB gồm có màn hình điều khiển, card kết nối truyền thông, thẻ nhớ,… Tùy theo nhu cầu sử dụng và kết nối mà các phụ kiện đi kèm.

Đôi khi một vài phụ kiện hư, phổ biến nhất là màn hình biến tần, thiết bị thường sử dụng và thao tác trực tiếp nhiều, kết cấu màn hình led, LCD, cũng dễ ảnh hưởng bởi môi trường khói, bụi, ẩm mốc.

Các phụ kiện gồm

Biến Tần ABB

ACS-BRK-A

Biến Tần ABB

ACS-BRK-B

Biến Tần ABB

ACS-BRK-C

Biến Tần ABB

ACS-BRK-D

Biến Tần ABB

ACS-BRK-E

Biến Tần ABB

ACS-BRK-F

Biến Tần ABB

FCAN-01

Biến Tần ABB

FDNA-01

Biến Tần ABB

FECA-01

Biến Tần ABB

FEIP-21

Biến Tần ABB

FENA-21

Biến Tần ABB

FEPL-02

Biến Tần ABB

FMBT-21

Biến Tần ABB

FPNO-21