FENA-21

Sản phẩm: Ethernet adapter module

Hãng sản xuất: ABB

Mã sản phẩm: FENA-21

Mô tả: Tương thích với các loại biến tần ACS355; ACSM1; ACS380; ACH580; ACQ580; ACS580; ACS850; ACQ810; ACS880