PSR3-600-70 – Khởi động mềm ABB

Sản phẩm: Khởi động mềm ABB

Mã hàng: PSR3-600-70

Hãng sản xuất: ABB

Bảo hành: 1 năm