AC70-T3-037G/045P – Biến tần Veichi

Sản phẩm: Biến tần VEICHI

Mã sản phẩm: AC70-T3-037G/045P

Hãng sản xuất: VEICHI

Bảo hành: 2 năm