Chống sét DC Prosurge 600v

Sản phẩm: Chống sét DC PROSURGE

Mã sản phầm: PV50-600-V-C-S

Hãng sản xuất: PROSURGE

Bảo hành: 02 năm

Mô tả: Chống sét DC Prosurge 2 cực 600VDC, dòng cắt lớn nhất 50KA