Tủ điện Hensel KV7103

Sản phẩm: Tủ điện Hensel 03 modul bao gồm PE và N terminal

Mã sản phẩm: KV 7103

Hãng sản xuất: Hensel