Tủ điện Hensel KV7104

Sản phẩm: Tủ điện Hensel 4.5 modul bao gồm PE và N terminal

Mã sản phẩm: KV 7104

Hãng sản xuất: Hensel