Chống sét DC 600V MHD

Sản phẩm: Chống sét DC MHD

Mã sản phầm: CHT1-B40

Hãng sản xuất: MHD

Mô tả: Chống sét DC 600v MHD 3 cực, dòng cắt lớn nhất 40KA