Tủ KG 9001

Sản phẩm: Tủ điện Hensel dạng rỗng

Mã sản phẩm: KG 9001

Hãng sản xuất: Hensel