Tủ KV8118 M

Sản phẩm: Tủ điện Hensel 18 modul, 1 row

Mã sản phẩm: KV 8118 M

Hãng sản xuất: Hensel