Chống sét DC Prosurge 1000v

Sản phẩm: Chống sét DC PROSURGE

Mã sản phầm: PV50-1000-V-CD-S

Hãng sản xuất: PROSURGE

Bảo hành: 02 năm

Mô tả: Chống sét DC Prosurge 3 cực 1000VDC, dòng cắt lớn nhất 50KA