Tủ điện Hensel KV7106

Sản phẩm: Tủ điện Hensel 6 modul bao gồm PE và N terminal

Mã sản phẩm: KV 7106

Hãng sản xuất: Hensel