Tủ KG 9002

Sản phẩm: Tủ điện Hensel dạng rỗng

Mã sản phẩm: KG 9002

Hãng sản xuất: Hensel