Tủ KV8224 M

Sản phẩm: Tủ điện Hensel 24 modul, 2 rows

Mã sản phẩm: KV 8224 M

Hãng sản xuất: Hensel