Chống sét DC 1000V 3 cực MHD

Sản phẩm: Chống sét DC MHD

Mã sản phầm: DC 3P 1000V

Hãng sản xuất: MHD

Mô tả: Chống sét DC 1000v MHD 3 cực, dòng cắt lớn nhất 40KA