Chống sét AC FEEO

Sản phẩm: Chống sét AC FEEO

Mã sản phầm: FSP-A40-01

Hãng sản xuất: FEEO

Mô tả: Chống sét AC 230/275v FEEO 1 pha 2 cực, dòng cắt lớn nhất 40KA