Tủ điện Hensel KV8112 M

Sản phẩm: Tủ điện Hensel 12 modul

Mã sản phẩm: KV 8112 M

Hãng sản xuất: Hensel