Chống sét DC 600V 2 cực MHD

Sản phẩm: Chống sét DC MHD

Mã sản phầm: DC 2P 600V

Hãng sản xuất: MHD

Mô tả: Chống sét DC 600v MHD 2 cực, dòng cắt lớn nhất 40KA