Đầu cos SC35

Sản phẩm: Đầu cos SC35

Mã sản phẩm: SC35-5, SC35-6, SC35-8, SC35-10, SC35-12, SC35-14

Mô tả: Đầu cosse SC35, lỗ bulon từ 5 đến 14, Đồng ( CU) > 99%, bề mặt mã thiếc, đóng gói bịch 100 cái

Giá Tốt: Vui lòng gọi 0901879122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn