Đầu cos TL

Sản phẩm: Đầu cos TL

Mô tả: Đầu cosse TL kích thước dây dẫn từ TL1.5-3 ( 1.5mm2) đến TL1000-22 ( 1000mm2 ), lỗ bulon từ 3-22